Post met tag: zombie

Dead Walker

Christian Forte (tekst) – Shannon Eric Denton (beeld)
Kickstart, september 2011, 88 blz.

iZombie (1-16)

Chris Roberson (tekst) - Michael Allred (beeld) - Laura Allred (kleur)
Vertigo, juli 2010 - augustus 2011, 16 nummers gelezen